11 strategier för att öka hemsidans RPM

Även om publicister har flera verktyg för att spåra intäktsgenerering är en av de viktigaste mätvärdena som de kan övervaka och påverka sidintäkter per tusen visningar (RPM). Det är ett viktigt mått för att upptäcka problem med annonseffektivitet också. Även om RPM är ett ganska volatilt mått finns det flera strategier som du kan implementera för att påverka detta mått och uppskatta hur mycket intäkter som genereras.

Öka din webbplats RPM

Här ser du hur du kan öka RPM och tjäna mera pengar på din webbsida

Vad är Page RPM?

Page RPM är en formel som används för att mäta de intäkter som genereras av en webbsida. Eftersom det i princip är samma sak som eCPM, som står för ”effektiv kostnad per mille”, använder Google termerna omväxlande.

eCPM används på många plattformar – inklusive desktop, mobil, in-app och video – som tjänar pengar genom displayannonser.

Hur man beräknar Page RPM

Page RPM beräknas genom att dividera dina beräknade inkomster eller annonsintäkter med det totala antalet sidvisningar och multiplicera resultatet med 1000:

Page RPM = (beräknad inkomst / totalt antal sidvisningar) * 1000
Om du till exempel har 1 500 sidvisningar per månad och en beräknad intäkt på 15 dollar är din Page RPM (15 dollar/1500)*1000 = 10 dollar.

Vad påverkar Page RPM?

Det finns två mätvärden som direkt påverkar din RPM:

1. Klickfrekvens (CTR)

Detta mäter antalet klick på en annons per tusen annonsvisningar. Ju mer en annonsörs annonser klickas, desto mer får utgivarna betalt. En ökande CTR översätts till en ökning av hur mycket intäkter din webbplats kan generera.

En högre CTR innebär också att utgivaren erbjuder en högkvalitativ placering för den typen av annonser, vilket skulle göra det möjligt för utgivaren att få ett högre pris per klick på budet för annonsplaceringen.

2. Kostnad per klick (CPC)

Detta mäter hur mycket pengar en annonsör är villig att betala för ett klick på en annons som placeras på utgivarens webbplats. CPC varierar beroende på annonsens innehåll, sammanhang och nisch.

Utgivare bör se till att de håller både CTR och CPC så högt som möjligt eftersom en ökning av dessa två mätvärden kommer att driva på tillväxten av deras sidans RPM. Det finns flera strategier som publicister kan använda för att öka effektiviteten av sina annonser. Här är några av de bästa sätten för publicister att öka sidans RPM.

11 sätt att öka Page RPM

De åtgärder du vidtar för att öka din sidans RPM kommer inte nödvändigtvis att ha en omedelbar effekt. När du gör A/B-tester för att implementera någon av dessa rekommendationer, kom ihåg att använda en betydande provstorlek och låt varje experiment löpa i minst en vecka innan du utvärderar resultaten.

Det finns tre huvudområden som du kan arbeta med för att förbättra Page RPM: dina egna webbsidor, annonserna som visas på din webbplats och den publik som besöker din webbplats.

1. Fokusera på kvaliteten på ditt innehåll

Det kan vara en klyscha vid det här laget, men att fokusera på innehållskvaliteten är den grund som gör att du kan få en högre page RPM. Att ha ett starkt innehåll som din publik bryr sig om har en vattenfallseffekt på alla andra mätvärden och optimeringar.

Det är sant att ha bra innehåll inte är en garanti för framgång. Vi känner alla till stora publikationer med högkvalitativt innehåll i sina nischer som försvann. Men se det från andra sidan: hur många framgångsrika, hållbara webbplatser som du känner till har dåligt innehåll?

2. Föreslå relevant innehåll för att upprätthålla användarnas engagemang

Innehållsrekommendationsmotorer är utformade för att tillhandahålla navigeringsvägar till relaterat innehåll för att hålla användarna engagerade och öka deras tid på sidan och på hela webbplatsen. Att öka antalet sidvisningar kommer att driva upp din sidans RPM, eftersom det ökar chansen att användaren till slut klickar på en annons.

3. Öka webbplatsens hastighet och åtgärda tekniska problem

Att öka hastigheten på din annons, webbplats och sida är en nyckelfaktor för att förbättra användarupplevelsen och annonsvisningen. Men du bör också vara uppmärksam på andra tekniska problem som kan försämra din prestanda, till exempel problem med mobilrendering eller trasiga länkar.

Dessa tekniska problem har en gradvis, ackumulerande negativ effekt på dina SEO-insatser, vilket också påverkar din sidans RPM.

4. Öka annonsernas synlighet

Hur effektiv är en annons som inte syns? Inte särskilt. Annonsörer och publicister använder i allt högre grad detta mått för att utvärdera annonskampanjer. Det finns en växande trend bland annonsörer att endast betala för visningsbara visningar.

Enligt eMarketer ligger visningsbarheten för datorer på cirka 50 %. Detta innebär att nästan hälften av reklaminvesteringarna går till annonser som aldrig ses. Om branschen över en natt övergick till att endast betala för visningsbara intryck skulle utgivarna förlora en viktig del av sina intäkter. Det ligger alltså i allas intresse att öka visningsbarheten.

Enligt vår forskning finns det en stark korrelation mellan visningsbarhet och CPM, vilket innebär att en ökad visningsbarhet kommer att ha en direkt inverkan på din sidans RPM. Att minska annonslatensiteten (öka laddningshastigheten för annonser) är en faktor som kan påverka visningsbarheten för annonser. Att förbättra din annonslayout och placering kan också hjälpa dig att öka visningsbarheten för dina annonsenheter.

5. Optimera dina annonsformat och -storlekar

Det finns en mängd olika format som du kan acceptera på din webbplats: text, display, video, rich media eller expanderbara annonser är några av de alternativ som finns tillgängliga. Vissa format kräver högre priser per klick och intryck.

Det betyder inte att om du byter all din annonsinventering till videoannonser kommer du att kunna öka sidans RPM. Du måste experimentera och hitta den optimala kombinationen av format som kan maximera dina intäkter. Det finns också en mängd olika annonsstorlekar som definieras och standardiseras av branschorgan som Interactive Advertising Bureau (IAB). IAB släppte 2017 riktlinjer som baseras på bildproportioner snarare än fasta storlekar. Vissa annonsstorlekar används oftare av annonsörer, vilket leder till högre konkurrens.

Att implementera dessa annonser skulle driva upp CPC:n för dina annonser, vilket skulle resultera i högre sidomarknadsföring. Vissa annonsstorlekar är också mer effektiva och har högre CPC än andra. Du bör alltid experimentera för att ta reda på vilken annonsstorlek som fungerar bäst för dig, men i allmänhet tenderar bredare annonsstorlekar att ha högre CPC.

6. Diversifiera dina annonsnätverk

Fyllnadsgrad är ett mått för onlineannonsering som definierar hur många annonsenheter en utgivare kan fylla med annonser. Du bör sträva efter att ha en hög fyllnadsgrad för att maximera din sidans RPM. Att nå 100 % fyllnadsgrad är omöjligt på grund av externa faktorer som nätverksproblem eller att en besökare stänger webbplatsen innan annonsen hunnit laddas.

En strategi för att öka din fyllnadsgrad är att arbeta med en annonsserver som gör det möjligt att diversifiera dina annonsleverantörer. Du skulle kunna servera först dina egna direkta kampanjer och sedan fylla resten av annonsplatserna med flera annonsnätverk. På så sätt kan du visa den mest lönsamma annonsen i varje enskilt fall och maximera din fyllnadsgrad genom att ha flera alternativ att visa en annons från.

7. Använd header bidding

Header bidding är en teknik för programmatisk annonsering som gör att du kan erbjuda ditt annonsutrymme till flera annonsnätverk, som sedan bjuder på möjligheten att placera en annons i ditt innehåll.

Att låta annonsnätverken konkurrera om annonsplatserna är ett effektivt sätt att maximera dina annonsintäkter. Istället för att sälja ditt lager till de största utbytena, vilket traditionellt gjordes med hjälp av vattenfallsmodellen för annonsförsäljning, säljer du ditt utrymme till det utbyte som har det högsta budet. Om du byter från vattenfall till header bidding minskar också laddningstiderna för annonser, vilket ökar annonsernas synlighet och effektivitet.

8. Implementera annonsuppdatering

Med ad refresh kan du visa flera annonser på samma annonsplats för samma användare. När ett villkor är uppfyllt, vilket kan vara tid på sidan, en åtgärd som utförs av besökaren eller någon annan händelse, uppdateras den aktuella annonsen och ersätts med en annan annorlunda annons. Du bör endast uppdatera de annonsenheter som användaren för närvarande tittar på. Även om CPM för dessa visningar kommer att vara lägre än för den första annonsen som visas, kommer du att öka sidans RPM.

9. Se till att annonserna är relevanta för din målgrupp

Att ställa in rätt inriktning för dina användare är ett viktigt steg för att öka din sidans RPM. Att visa relevanta annonser för din målgrupp ökar deras effektivitet eftersom de är mycket mer benägna att klicka på en annons. Du kan ställa in olika mål för olika sektioner eller ämnen på din webbplats för att öka relevansen hos dina annonser.

10. Leverera en bra användarupplevelse för dina läsare

Din publik kom inte till din webbplats för att bli bombarderad med annonser och meddelanden. De kom för att få tillgång till och konsumera det innehåll du gör. Det är svårt att kvantifiera och mäta, men en bra användarupplevelse gör din publik mer engagerad och lojal.

Avvisningsfrekvens och upprepade besök är två mätvärden som du kan övervaka för att mäta förbättringar av användarupplevelsen. Upprepade besökare kommer att öka din sidans RPM med tiden. Det är ett mer hållbart tillvägagångssätt än att kväva din publik med annonser eller implementera påträngande annonsformat som avbryter användaren i hans uppgift.

11. Optimera trafiken för kvalitet

Dina ansträngningar för att skaffa trafik bör syfta till att öka trafikens kvalitet och inte bara kvantitet. Organiska användare är vanligtvis högkvalitativa, eftersom anledningen till att de besöker din webbplats är att de fann ditt innehåll relevant för deras sökfråga. Men beroende på innehållet kan du se en annan bild på din webbplats. Det bästa tillvägagångssättet är att bygga upp en profil av dina hänvisningskällor och se vilken trafikkälla som ger de mest engagerade användarna.

Du kan använda den profilen för att fokusera dina trafikanskaffningsinsatser på högkvalitativa trafikkällor. En mycket engagerad publik kommer att vara mer attraktiv för annonsörer, vilket kommer att öka deras bud för annonser på dina webbplatser, vilket ökar din sidans RPM.

oka RPM adsense

Varför ändras sidans RPM?

Eftersom det är en uppskattad mätning är det normalt att page RPM fluktuerar, så det är viktigt att övervaka trender och använda rullande medelvärden i stället för att fokusera på dagliga uppdateringar av mätningen. Alla förändringar som du implementerar kommer att ta tid att påverka din RPM, så ge varje optimering tillräckligt med tid för att utvärdera dess effektivitet. I vilket fall som helst bör du aldrig sluta testa, experimentera, analysera och optimera.

Sidans RPM är bara en del av historien. Du kan till exempel ha en minskning av sidans RPM på grund av ökad trafik, vilket också skulle öka dina totala annonsintäkter. Kombinera Page RPM med andra mätvärden för att få en fullständig bild av hur framgångsrik din webbplats är och hur du kan maximera dina uppskattade reklamintäkter.

Vanliga frågor

Vad är ett bra sid-RPM?

Hur bra din sid-RPM är varierar beroende på din utgivares nisch, innehåll, demografi, trafikkvalitet, geolokalisering samt säsongsmässighet. Page RPM kan variera från 0,05 dollar till 50 dollar och uppåt.

Vad är RPM AdSense?

RPM på AdSense mäter de uppskattade annonsintäkterna och annonsvisningarna som en utgivare kan tjäna för varje tusen visningar.

RPM jämfört med CPM

Medan Page RPM är ett utgivarmått som mäter uppskattade intäkter och annonsintryck för varje tusen sidvisningar, är CPM ett annonsörsmått som mäter de uppskattade intäkterna för tusen annonsintryck.

Vad är Impression RPM?

RPM för intryck beräknas helt enkelt genom att dividera de totala annonsintäkterna med de totala uppmätta annonsvisningarna och sedan multiplicera med 1000. Impression RPM är praktiskt taget identiskt med CPM, den enda skillnaden är att impression RPM används av publicister och främst på AdSense, medan CPM är från annonsörernas perspektiv.

Artikeln är inspirerad av: https://www.publift.com/blog/how-can-you-increase-your-page-rpm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *