Är din affärside att tjäna pengar på lageryta?

De flesta företag missbedömer hur dyrt det är att driva ett lager, det binder tid från personal, det binder kapital och är dyrt att driva, det krävs precision i kalkylerna för att inte sitta med för stora lokaler och därmed för mycket kapacitet. Dessa beräkningar av vilken kapacitet som behövs är svår och ofta slutar det med att företaget har för stor kapacitet. Något som ofta är en bra lösning är att använda ett lagerhotell, det kostar mer när du väl utnyttjar det men du betalar inget för när det inte används.

Tjäna pengar på lageryta

Du har alltså full kostnadskontroll, ofta finns bra lagersystem som håller ordning på dina varor och produkter.

Magasinering

Lagerhotell säljer oftast sina tjänster lokalt och hanterar både plocklager och mer magasinering av större gods. Behovet är ofta väldigt blandat bland företag, vissa behöver lagerhålla några containrar några månader men vissa vill att lagerhotellet ska sköta leveranser av produkter direkt till slutkunden och detta kallas för tredjepartslogistik. Detta håller långt ifrån alla lagerhotell på med och det handlar ofta om mer omfattande upplägg.

En tredjepartslogistik leverantör är ett företag som ger service till sina kunder (eller “tredje part”) logistik-tjänster för en del, eller alla sina supply chain management-funktioner.

Tredjepartslogistik leverantörer specialiserar oftast i integrerade drift, lagring och transport tjänster som kan skalas och anpassas till kundernas behov baserat på marknadsmässiga villkor och de krav och leveranskrav service för sina produkter och material.

Logistik och mervärde

Ofta är dessa tjänster utöver logistik och ingår mervärdestjänster kopplade till produktionen eller inköp av varor, det vill säga tjänster som integrerar delar av leveranskedjan.

Då leverantör kallas tredje part supply chain management leverantör (3PSCM) eller supply chain management tjänsteleverantör (SCMSP). Tredjepartslogistik System är en process som avser en särskild funktion i förvaltningen. Det kan vara som lagerhållning, transporter, råvaror leverantör, etc.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *